ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
โทร. : 0-2579-3021
โทรสาร : 0-2579-9539