วันนี้ 7 เมษายน 2560
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง การปรับเปลี่ยนการเกษตรโดยใช้ Agri-Map ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field